00643

Paeonia yinpingmudan (D. Y. Hong, K. Y. Pan et Z. W. Xie) B. A. Shen subsp. henanensis

type: [tree peony] – [species] - [synonym]

original description:

Shen Bao An: study on classification, identification and revision for the medicinal plants of Sect. Moutan in Paeonia from china , Lishizhen Medicine and Materia Medica Research 2001 Vol.12 No.4   P.330-333

translation:

(link)

status:

synonym

reference 2001:

Shen Bao An: Zhong Guo Shaoyao Mudan Zu Wu Zi Zi Yuan Fen Lei Yan jiu Yu xiu Ding . Anhui sheng Wu Hu Shi Yao Pin Lishizhen Medicine and Materia Medice Research 2001 Vol.12 No.4   P.330-333, online under http://www.15688.com/md/m18.htm

reference 2004:

Hong De-yuan, Pan Kai-yu, Zhou Zhi-qin: Circumscription of Paeonia suffrucitcosa Andrews and identification of cultivated tree peonies. Acta Phytotaxonomica sinica, 42 (3) 275-283 (2004)


Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index

Free counters!

TTTT06

TTTT07

TTTT08