10397
Paeonia 'Yuhou Caihong'
type: [tree peony] – [lutea hybrid]


2014

originator/registrant:

(Yuan,Tao; Wang, Lian-ying; Wang Fu; Li,Qing-dao; Shi Yan-tong; Ma Jun 2014)


Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index