10402

Paeonia 'Caiyun Fei'

type: [tree peony] – [suffruticosa group]


2015

originator/registrant:

(Lian-ying Wang, Tao Yuan, Fu Wang, Qing-dao Li, Yan-tong Shi, Jun Ma 2015)


Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index