[China] - [Regions] - [Shanxi] - Jiaocheng: Kuandi Shan, Hengjian, Tashangcun
Regions with peonies: Hong et al. 2001: