[China] - [Regions] - [Shaanxi] - Fengxian: Huangniupu, DonggouRegions with peonies: Hong et al. 2001: