[China] - [Regions] - [Gansu] - Zhugqu: Jiao'er-qiao, 2000mRegions with peonies: Hong et al. 2001: