[China] - [Regions] - [Liaoning] - Benxi: Lianshaguan