[China] - [Regions] - [Shaanxi] - Shangxian: Qinwangshan, Shegou
Regions with peonies: Hong et al. 2001: