[China] - [Regions] - [Hubei] - Shennongjia (Songbai): ShantunyanRegions with peonies: Hong et al. 2001: