[China] - [Regions] - Gansu


Regions with peonies: Hong et al. 2001: Kangxian: Jia'an, Qinhe Forest Farm, Chengxian: Zhaoba Forest Farm, 1450 m, Tianshui: Beiyinshan