[China] - [Regions] - Guizhou
Regions with peonies:

Hong 2001: Zunyi City,