[China] - [Regions] - Heilongjiang
Regions with peonies:

Hong 2001: Dailing, Hailin / Hengdaohezi / Mudanjiang, Hulin, Ning'An, Shangzi/ Weihe, Yichun: near Wuying, ,