[China] - [Regions] - Jilin
Regions with peonies:

Hong et al. 2001: Fusong / Changbai Shan, Helong: near Guangping, Hunchun, Ji'an, Jingyu, Linjiang: Sanchazi Longwan, Liuhe,