[China] - [Regions] - Shanxi
Regions with peonies: Hong 2001: Jishan Xian, Yongji Xian, Wutai Shan,

Hong et al. 2001: Huoxian: Mt. Huoshan, above Yanjiapin, near Forest Farm, Jiaocheng: Kuandi Shan, Hengjian, Tashangcun, Jishan: Xishe, Ningwu: Dongzhai, Majiazhuang, Yuanwading, Qinxian: Yushuiquan, Shigaoshan, Wutai Shan: Taihuei Town, Zhenhaisi Temple, Yangcheng: Zhangui, Yich-eng: Dahe, Beishenyu