Mandl Károly (Wien) és Kiss Árpád (Budapest)

Új keletszibériai növények

Botanikai Közlemények (Budapest) 1921 19: 89-95 (Paeonia vernalis p.90)

(© 2000 Übersetzung aus dem Ungarischen von Dr. C. Burkhardt, Kolkwitz)

(translated from the hungarian by Dr. Carsten Burkhardt, Kolkwitz)

[sitemap]

2. Teil der Veröffentlichung (1922) in deutsch

Orosz hadifogságunknak Nikolszk-Usszuriszkban (Keletszibéria) eltöltött évei alatt abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mint az Orosz Földrajzi Társaság helybeli intézetének, illetöleg az Orosz állami Vetömagvizsgáló Állomás és Mezögazdasági Muzeum alkalmazottai, az ugyanott alkalmazásban levö bajtársainkkal, dr. Mühldorf Antal-lal, dr. Nagy Endré-vel és Petrzilka Károly-lyal együtt növénygyüjtéssel rendszeresen foglalkozhattunk. A gyüjtött rendkivül gazdag angyag az említett intézetek alapvetö gyüjteményeit képezi.

Közülünk az egyik, hazatérte alkalmával az authentikus példányakat egy részét hozta magával, míg a másik , mint késöbben hazatérö dr. Hoffer András és dr. Nagy Endre közremüködésével egy nagyobb - részint az említettek hátrahagyott magán gyüjteményeiböl , részint dr. Elek Imre gyüjtéséböl, föleg azonban a Mezögazdasági Muzeum igazgatójának Sarvary M. Ágoston-nak ajándékából származó - , gyüjteményt szerzett meg, ; és hozott haza - a Magyar Vöröskereszt anyagi támogatásával - a Magyar Nemzeti Muzeum részére.

A több mint 1000 fajt magában foglaló és különösen új formákban gazdagnak igérkezö , nagyrészt meghatározott gyüjteménynek a legújabb orosz irodalom adataival való összevetését, annak hozzáférhetetlenségét egyelöre még hátráltatja. Jelen dolgozatunkban egy pár új növény diagnozisát adjuk, az idevonatkozó megfigyeléseink közlését kényszerüségböl egy késöbbi alkalomra halasztva el.


[Während der Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft in Nikolsk-Ussurisk (Ostsibirien) waren wir in der glücklichen Lage, daß wir uns als Angestellte des örtlichen Institutes der Russischen Geographischen Gesellschaft bzw. des Staatlichen Russischen Samen-Prüfungs-Institutes und Landwirtschaftsmuseums, zusammen mit den dort ebenfalls angestellten Leidensgenossen Dr. Antal Mühldorf, Dr. Endre Nagy und Károly Petrzilka regelmäßig mit Pflanzensammlungen beschäftigen konnten. Das gesammelte außerordentlich reichhaltige Pflanzenmaterial stellt den Grundstock der Sammlungen der beiden erwähnten Institute dar.

Der eine von uns beiden nahm während seiner Heimkehr einen Teil der authentischen Präparate mit sich mit, während der andere als später Heimkehrender unter Mithilfe von Dr. András Hoffer und Dr. Endre Nagy den größeren Teil der Sammlung, der hauptsächlich aus den Hinterlassenschaften von ersterem, aber auch aus der Sammlung von Dr. Imre Elek stammt, besonders aber auch aus einer durch eine Schenkung des Direktors des Landwirtschaftlichen Museums, Ágoston M. Sarvary finanzierten Sammlung stammendem Material besteht und mit finanzieller Unterstützung des Ungarischen Roten Kreuzes für das Ungarische Nationalmuseaum nach Hause gebracht.

Ein Vergleich der aus über 1000 Arten bestehenden und an neuen Formen besonders reichhaltig erscheinenden, größtenteils bereits bestimmten Sammlung mit der neueren russischen Literatur steht wegen deren fehlender Zugänglichkeit noch aus. In vorliegender Arbeit werden die Diagnosen einiger neuer Arten gegeben, die dazugehörenden Beobachtungen werden auf eine spätere Veröffentlichung verschoben.]

Alnus Alisoviana Mandl n.p.

.......

Paeonia vernalis Mandl n. sp.

(Paeonia obovata Maxim. Prim. fl. Amurensis (1859) p. 29 pro parte minore; et Komarov: Fl. Mands. II. p. 226 . pro parte minore)

Rhizome e collo brevi crasso tuberibusque cylindrico-elngatis, subhorizontalibus saepa plasquam 1 cm. crassis constans. Caulis 7 dm. altus flexuosus basis squamis magnis rubescenti-suffultis circumvallatus , 3-4 foliatus. Folia florem semper superantia, erecta, inferiora biternata, supremum simpliciter ternatum. Foliola elliptica integerrima, usque 1.3 dm. longa et 7 cm. lata, breviter acuminata, basi in petiolum (in foliolis terminalibus sat longum ) arcuato - et decurrenti - attenuata, subtus pallidiora, glabberima. Flos unicus, terminalis, pedunculus 1.5 - 7 cm. longus. Sepala elliptica, petala oblongo-obovata, candida, micantia, 3-5 cm longa, radiatim patentia. Stamina 1.5 - 2cm. longa; filamenta basi atroviolacea superna cum antheris candida. Follicula maturum non vidi. Floret ab inition Maji usque ad initium Junii.

Crescit in silvis frondosis intactis prope oppid. Nikolsk-Ussurisk. in Siberia orientali.

Proxima p. obovatae Maxim. l.c. , a qua differt pedunculo brevi, ad summum 7 cm. longo (nec 7 - 16 cm.. longo) folio supremo semper breviore, flore majore, petalis radiatim patentibus, nec conniventibus, candidis, nec roseis, colore filamentorum, floretque quam P. obovata 20-30 diebus serius.


....

Corydalis repens

.....

2. Teil der Veröffentlichung (1922) in deutsch