Auszug aus einer ungarisch-sprachigen Website über Martin Schongauer

Übersetzung der Texte ins Deutsche von Dr. Carsten Burkhardt, Kolkwitz


Martin Schongauer (c. 1430-1491): Pünkösdirózsák

Martin Schongauer (c. 1430-1491): Pfingstrosen

original-URL: http://hungart.euroweb.hu/vezetes/msmester/index1.html


 

1472 körül
Akvarell, 254 x 334 mm
Magántulajdon

Az 1472 körül készült tanulmány 1988-ban bukkant újra fel. A kép - több Schongauer rajzzal együtt - 1491-ben került Dürer birtokába, mikor Colmarba ment, hogy a híres mesterrel találkozzon, de érkezésekor Schongauer már halott volt. Dürer 1500-as évek elején készült virág-tanulmányai Schongauer tanulmányainak az ismeretét mutatják.

 

Um 1472,

Aquarell,

254x 334 mm

Privatbesitz

Diese 1472 angefertigte Studie tauchte erst 1988 wieder auf. Das Bild gelangte – zusammen mit mehreren Zeichnungen von Schongauer - 1491 in den Besitz von Dürer, als er nach Colmar reiste, um sich mit dem berühmten Meister zu treffen, aber vor seiner Ankunft war Schongauer bereits verstorben. Dürer's nach 1500 angefertigte Blumen-Studien belegen, daß er die Skizzen von Schongauer kannte.Die Übersetzung des Rests erfolgt später

Vizitáció

 

Tempera, hársfa, 139,5 x 94,7 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Az Evangélium szerint, mikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, s elöntötte a Szentlélek. A képet ennek a pillanatnak a felfokozottsága, a két kecses, szinte lebeg? n?alak megindultsága hatja át. Mária fellibben? fejkend?je sem a szél játéka, hanem a kor megszokott hangulatkelt? eleme. Alóla el?t?nik az asszony aranysz?ke haja, az ártatlan, tiszta szépség szimbóluma.

Az el?térben látható feltün?en nagy méret? írisz, pünkösdirózsa és a szamóca a szenvedéstörténetre utalnak.

A jelenlegi arany hátteret egy ideig kék, majd újabb réteg arany átfestés fedte. A dunai-iskola hatásáról árulkodó táji háttér szintén a f?jelenetre való hangulati, tartalmi utalások hordozója, melynek egyes elemei a passió-képeken is visszaköszönnek. Nem célja a természeth? ábrázolás, s léptékében határozottan elkülönül a f?jelenett?l.

A tábla az eredeti oltár bal oldali mozgószárnyának fels? képe lehetett, hátoldalát valószínüleg domborm? díszítette. Jelenlegi formájában csonkított.

 

 

 

Vizitáció (részlet): pünkösdirózsa

 

 

A pünkösdirózsa - mellyel itt találkozhatunk el?ször magyarországi táblaképen - tüskétlen szárával érdemelte ki, hogy Mária szimbólumává válhatott.

Schongauer is csodálatos akvarellen örökítette meg a pünkösdirózsát, de ez a kép nem tekinthet? a Vizitáció tábla közvetlen el?zményének.


Az oltár

Vizitáció

Születés

Királyok imádása

Olajfák hegye

Keresztvitel

Kálvária

Feltámadás


M S mester

Vezetés

Frame nélkül