Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Databasepeony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende


type


Qe Jing Zi

(China)

tc

Qian Ceng Lang

(China)

rc

 

Qian chong lang

(Luoyang)

tc

Qian Dui Xue

(China)

tc

Qian Dui Xue

(China)

rc

Qiang Wei Fen

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

Qiang Wei Lan

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc

Qian xin huang ('Huang Hua Kui')

-

tc


Qian Zi Bai Tai

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Qiao Jia Ren

(China)

rc

 

Qiao Ling

(China)

l

Qiao Yun

(China)

l

Qiao Zhuang

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Qie Hua Zi

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1967)#c

tc

Qie Lan Dan Sha

(China)

tc

Qie lan dan sha zi

(China)

tc

Qie lan zheng hui

(China)

tc

Qie pi zi

(Luoyang)

tc

Qie zi xian cai

(Heze)

tc

Qi E Wo Bing

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Qi hong tu

(Luoyang)

tc

Qi Hua Lu Lu

(China)

l

Qi Hua Lu Shuang

(China)

l

Qi Hua Xian Cai

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1963)#c

tc

Qi Lian Cai Hong

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Qi Lian Jin Ding

(China)

rc

Qi Lian Nong Xia

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Qi Lian Shan

(China)

rc

Qi Lian Wan Xia

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc


Qi Lian Zhao Hui

(Chen Dezhong between 2003 and 2005)

rc


Qi lin hong

(Luoyang)

tc

Qilin red ('Qi lin hong')

(China)

tc

 

Qin e

(Heze)

tc

Qing Bo Lian Yi

(Chen Dezhong)

rc

Qing Chong

(Chen Dezhong)

rc

Qing Chun

(Chen Dezhong before 1985)

rc

Qing Cui Lan

(China)

tc

Qing Feng Wan Xia

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc


Qing Feng Yu Ding

(Chen Dezhong)

rc

Qing Hai Hu Yin Bo

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Qingkong Wanli

(Chen Dezhong)

rc


Qing Long Tan Hai

(China)

l

Qing Long Wo Fen Chi

(China)

tc

Qing Long Wo Mo Chi

(China)

tc

Qing Long Xi Tao Hua

(Heze Flower Garden in 1984)#c

tc

Qing Long Zhen Bao

(Heze Flower Garden in 1977)#c

tc

Qing Luo

(China, Southern Yangtse Cultivar Group)

tsy

Qing luo fen

(Luoyang)

tc

Qing Miao Zhong Mo

(Chen Dezhong)

rc

Qing Shan Guan Xue

(China)

tc

Qing Shan Wo Yun

(China)

tc

Qing Si Wan Lü

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Qing Wen

(China)

l

Qing Xiang Bai

(China)

tc

Qing Xin Bai

(China)

tc

 

Qing xin zi

(Luoyang)

tc

Qin Hong

(China, Classic variety)#c

tc

Qin Jin Zhi Hao

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Qin Red ('Qin Hong')

-

tc

 

<>Qin Sheng

(China)

rc


Qin Xin Bai

(cultivated in Linxia)

rc

Qin Yuan Chun

(China)

rc

Qiong Hua Cang Jin

(China)

l

qiui

Y.L.Pei & T.Hong De-yuan 1995

wt

Qiu Ju

(China)

l

Qi Zhu Xiang Cui

(Zhaolou Peony Garden, Heze in 1968)#c

tc

peony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende
Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index

© 2006 Dr. Carsten Burkhardt

Free counters!