[Japan] – Regions – [Aomori]: Higashitsugaru-gun, Imbetsu-cho, Ooka-wadai,