[China] - [Regions] - [Liaoning] - Zhuanghe: Buyunshan