[China] - [Regions] - Liaoning
Regions with peonies:

Hong et al. 2001: Anshan: Qianshan, Benxi: 10 km W of Lianshaguan, Dalian, Fengcheng: Yuanyang, Huanren: Mumengzi, Kuandian: Baishilazi Nature Reserve, Lingyuan: Dabiengou, Qingyuan: Xiaojiabaozi Township, Xifeng: Helong, Xiuyan: Tangchi, Yingkou: Jianyi , Zhuanghe: Buyunshan,