[China] - [Regions] – Henan
Regions with peonies:

Hong 2001: (Song Xian). (Jiyuan Xian). (Xixia Xian), (Lushi Xian),

Hong 2001: Lushi: Shiziping, Dakuaidi (Qihe Forest Farm), Songxian: Yangshan, Yangjiaohao, Xixia: Erlangping Township, Wan-tancun, Waitoushan, Yiyang: Longmao